ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Wanneer u een boeking maakt verklaart u zich akkoord met de onderstaande algemene huurvoorwaarden.
Gelieve ze daarom even door te nemen wanneer u wil boeken.
 
 1. Boeken en betalen
 2. Annuleren
 3. Verplichtingen van de huurder
 4. Verplichtingen van de verhuurder
 5. Maximaal aantal personen
 6. Verblijf huisdieren
 7. Soorten gezelschappen
 8. Uur van aankomst en vertrek
 9. Linnengoed
 10. Huisvuil sorteren
 11. Het einde van het verblijf – schoonmaak
 12. Waarborg
 1. Boeken en betalen
   
  1. U kunt telefonisch of via Internet boeken.
  2. Boekingen zijn bindend. Met het vastleggen van een boeking opdracht worden de algemene boekingsvoorwaarden van kracht.
   De huurder dient de boeking stappen en de huurvoorwaarden na te volgen.
  3. Boekingsopdracht en boekingsbevestiging:
   1. Iedere boekingsopdracht wordt door Eau Magique bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail.
   2. De boekingsbevestiging bevat het totaal te betalen bedrag en de betalingsstappen: wanneer hoeveel moet betaald worden.
    Het bedrag bevat altijd de huursom, maar kan ook de gebruikskosten en de waarborg bevatten.
  4. Betalingen:
   1. Binnen 10 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging dient een voorschot van 50% van het totale huursom te zijn gestort op de rekening van
    Eau Magique die in de boekingsbevestiging vermeld staat.
   2. Het restant van de totaalsom huursom dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode volledig te zijn voldaan.
   3. Indien de boeking minder dan 6 weken voor de aanvangsdatum van het verblijf gebeurde, dan betaalt men het volledige totaalbedrag bij de boeking.
   4. Bij niet-tijdige betaling is de verhuurder gerechtigd de boeking te annuleren.
 1. Annuleren
  1.  Annulering door huurder
   1. De De huurder blijft de hoofdverantwoordelijke van de vakantiewoning tijdens het verblijf en dient zijn medebewoners op de hoogte te
    brengen van de huisregels. De bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de
    huurovereenkomst en dienen derhalve strikt te worden nagekomen zoals vb. respect voor de woning, inboedel, aanhorigheden en tuin.
   2. Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders, of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met
    inachtneming van de rust voor de omgeving.
   3. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door hem/haar, door medehuurders veroorzaakte schade, ook wanneer deze na zijn vertrek worden
    geconstateerd. De woning heeft een eigen brandverzekering op naam van de verhuurder. Maar de huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn
    burgerlijke aansprakelijkheid verzekeringsagent te verwittigen dat men in een vakantiewoning verblijft. Dit voor het geval dat de brand veroorzaakt is door
    de huurder zelf, indien dit zo mocht zijn dan kan de verzekering van de woning de huurder aansprakelijk stellen.
   4. De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel als dat gebeurt zonder sporen van inbraak. Bij diefstal zonder sporen van
    inbraak, bijv. door het niet afsluiten van ramen en deuren bij afwezigheid, is de huurder aansprakelijk voor de geleden schade.
   5. Er geldt een rookverbod in de hele woning.
   6. De huurder maakt geen kampvuur in de tuin. Alleen vuur in de BBQ is toegestaan.
   7. Voor de brandveiligheid is het bewaren van vuurwerk in de woning en het ontsteken van vuurwerk rond de woning niet toegelaten. Ook is
    kaarsen ontsteken in de woning niet toegelaten.
   8. De huurder verplaatst geen meubels, dit kan onnodige schade en slijtage van de meubels en vloeren tot gevolg hebben.
    De meubels moeten met respect worden behandeld. Het is niet toegelaten om kinderen te laten springen in zetels of bedden.
   9. De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaai overlast veroorzaakt aan de omwonenden.
   10. De verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de
    vakantiewoning en de daaraan gekoppelde aanhorigheden (tuin, zwemvijver, kinderspeeltuigen, jacuzzi,…). Alle faciliteiten worden dan ook uitsluitend
    gebruikt op eigen risico.
  1. Annulering door Eau Magique
   Indien omstandigheden/overmacht de verhuurder dwingt tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder. De verhuurder zal in dit geval binnen de 48 uur na de vernoemde kennisgeving aan de huurder, het reeds door de huurder betaalde bedrag terugstorten. De huurder heeft in dit geval geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van de reeds betaalde sommen en doet dan ook uitdrukkelijk afstand van verdere rechten. Indien overmacht intreedt terwijl de huurder slechts gedeeltelijk gebruik van de vakantiewoning heeft kunnen maken, dient de huurovereenkomst ook voor de reeds benutte tijd als ontbonden te worden beschouwd en heeft de huurder dus recht op een volledige terugbetaling van de betaalde huursom.
 1. Verplichtingen van de huurder
  1. De huurder blijft de hoofdverantwoordelijke van de vakantiewoning tijdens het verblijf en dient zijn medebewoners op de hoogte te brengen van de huisregels. De bij de vakantiewoning aanwezig en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen derhalve strikt te worden nagekomen zoals bvb. respect voor de woning, inboedel, aanhorigheden en tuin. 
  2. Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders, of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
  3. De bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen derhalve strikt te worden nagekomen zoals vb. respect voor de woning, inboedel, aanhorigheden en tuin.
  4.  De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel als dat gebeurt zonder sporen van inbraak. Bij diefstal zonder sporen van inbraak, bijv. door het niet afsluiten van ramen en deuren bij afwezigheid, is de huurder aansprakelijk voor de geleden schade.
  5. Er geldt een rookverbod in de hele woning.
  6. Het is strikt verboden het vakantiehuis te gebruiken voor jeugdgroepen om fuiven en/of drankpartijen te organiseren, dit om de kwaliteit van de woning te waarborgen.
  7. De huurder maakt geen kampvuur in de tuin. Alleen vuur in de BBQ is toegestaan.
  8. De huurder verplaatst geen meubels zoals bedden, bankstellen, kasten, enz. (Ook al denkt men nog zo voorzichtig te zijn, deze zaken leiden dikwijls tot beschadiging van muren en meubelen, alsook is het niet altijd vanzelfsprekend voor de eigenaar of zijn vertegenwoordiger om deze weer op hun plaats te zetten).
  9. De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaai overlast veroorzaakt aan de omwonenden. In België is een wet van toepassing die lawaai buitenshuis na 22.00 uur verbiedt. Iedereen die denkt dat dit voor hem/haar niet geldt, wordt zonder waarschuwing vooraf – zonder teruggave van de huur – uit de vakantiewoning verwijderd.
  10. De verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning en de daaraan gekoppelde aanhorigheden (tuin, zwemvijver, kinderspeeltuigen, jacuzzi,…). Alle faciliteiten kunnen dan ook uitsluitend gebruikt worden op eigen risico.
 1. Verplichtingen van de verhuurder
  1. De verhuurder garandeert dat de woning overeenstemt met de beschrijving en dat ze geschikt is voor daarin vermelde maximum aantal personen.
  2. De eigenaar garandeert bovendien de goede staat van onderhoud, zuiverheid en werking, alsook de geschiktheid van de woning, van de inhoud en de bijgebouwen ervan, meer bepaald van de tuinen, de kinderspeeltuigen, het buitenmeubilair, de jacuzzi, het zwemvijver en de barbecue.
  3. Indien de huurder een ontbrekend of een defect vaststelt en dit gemeld wordt aan de verhuurder of via zijn plaatselijke vertegenwoordiger dient de verhuurder hierop te reageren en deze in de mate van het mogelijke zosnel mogelijk op te lossen.
  4. Alle geschillen en conflicten zoals vb tekortkoming van de woning, schade veroorzaakt door de huurder is tussen huurder en verhuurder.
  5. De verhuurder kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor: verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan de huurder tijdens zijn verblijf bij de vakantiewoning.
 1. Maximaal aantal personen
  1. De huisbeschrijving vermeldt het maximaal aantal personen ( =15) dat in het vakantiehuis mag verblijven. Dit aantal kan in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.
  2. In Wallonië worden ook de baby’s als persoon gerekend en is het max. aantal personen baby’s inbegrepen.
  3. Bij het overschrijden van het max. aantal personen is men niet meer in orde met het reglement van het Waals gewest in verband met de brandveiligheid en met de brandverzekering.
  4. Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van de verhuurder, toch extra personen in de vakantiewoning komen logeren, volgt onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden afgehouden van de waarborg.
 1. Verblijf huisdieren

  Verblijf van huisdieren is niet toegestaan

 1. Soorten gezelschappen

  De vakantiewoningen zijn voornamelijk bestemd om familiegroepen en ook niet-familiale groepen van een bepaalde leeftijd te ontvangen.

 1. Uur van aankomst en vertrek
  1. De huurder respecteert de aankomst- en vertrekuren. Het is de bedoeling dat jullie in een nette vakantiewoning aankomen en verblijven.
   Daarom moet er voldoende tijd zijn voor de schoonmaak tussen het vertrek van de vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten.
  2. Aankomstuur: de vakantiewoning is ter jullie beschikking vanaf 16.00u  op de dag van aankomst.
  3. Vertrekuur: op weekdagen tot en met 10.00u en zondag tot 19.00u.
 1. Bedlinnen
  1. Bedlinnen is inbegrepen bij de huur van de woning. Gebruik enkel en altijd het linnengoed waarmee de bedden bij aankomst zijn opgedekt. Mocht u dit nalaten dan kunnen de reinigingskosten van kussens, dekbedden en matrassen in rekening worden gebracht.
  2. Handdoeken en keukenhanddoeken dienen worden meegebracht door de huurder.
 1. Het einde van het verblijf – Vertrek

  De checklist, die op verschillende plaatsen hangt in het huis; en die je ook in het boekje van de huisregels kan vinden, moet volledig overlopen worden: 

   1. Woning opruimen en alles terugzetten op zijn plaats.
   2. De lakens verwijderen van alle donsdekens, kussenslopen en matrassen en ze netjes opgeplooid in de wasmanden leggen die zich in de wasplaats bevinden. Gelieve de matrasbeschermers en hoofdkussenbeschermers niet te verwijderen!
   3. Het gesorteerde afval: PMC-ZAKKEN voor het huis plaatsen, alle huisvuil, karton en papier in de RODE rolcontainer deponeren, glas zelf wegbrengen naar de glascontainer in Rienne.
   4. Vuilnisbakken leegmaken van alle badkamers en bij restafval in rode rolcontainer deponeren.  
   5. Aanrecht opruimen en een propere vaat in de kast zetten.
   6. Oven, microgolfoven, koelkasten en diepvries worden door de huurders gereinigd achtergelaten.
   7. Alle vaat dient gedaan te zijn, ook vragen we de vaatwasmachine te ledigen en alles terug te plaatsen op de juiste plaats in de kasten.
   8. Kortom de woning netjes achterlaten.
   9. Ook de tuin opgeruimd achterlaten en alles weer op zijn oorspronkelijke plaats zetten.
   10. Indien de woning en/of tuin in een zodanige staat verkeert dat men niet voldoende heeft met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de verhuurder het recht extra schoonmaakuren aan te rekenen en dit aan 30 euro/uur.
   11. De huurder sluit bij vertrek de ramen en deuren en schakelt overal de lichten uit.
 1. Huisvuil sorteren

  Men dient  het huisvuil te sorteren:
  PMD/PMC (blauwe zakken): plastiek flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. Deze zak dient voor het huis gezet te worden bij vertrek.
  GLAS zelf wegbrengen in de glascontainer in Rienne.
  PAPIER EN KARTON & RESTAFVAL: in de RODE ROLCONTAINER naast het huis.

  Bij het niet naleven van deze procedure van het afval sorteren worden aangerekend aan 30 euro /extra uur schoonmaak..

 1. Waarborg en schade
  1. De vakantiewoning heeft waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.
  2. Informeer ons zo snel mogelijk en binnen de 12 uur bij vermissing van voorwerpen uit de inventaris. Ons telefoonnummer is in de vakantiewoning aanwezig , zo kunnen we eventuele onvolkomenheden snel oplossen.
  3. Niemand zal moedwillig iets beschadigen in de woning, toch kan het iedereen overkomen dat er iets stuk gaat. Wij stellen het zeer op prijs als u ons eventuele schade snel meldt, zodat we dit niet pas na uw vertrek ontdekken. Het huis wordt op gebreken en ontbrekende zaken gecontroleerd voordat nieuwe gasten arriveren, want ook zij moeten van een comfortabele vakantie kunnen genieten.
  4. De huurders zijn aansprakelijk voor schade die door hen, medehuurders of gasten is ontstaan. Kosten voor deze toegebrachte schade worden in mindering gebracht van de waarborg.
  5. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het vakantiehuis, de tuin en de inrichting ( binnen en buiten) daarvan, als dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van uzelf of van derden die zich met uw toestemming in het huis bevinden.
  6. De controle van de de vakantiewoning gebeurt bij de schoonmaak omdat men dan pas alles grondig heeft kunnen controleren. Het is dus bij het poetsen dat men schade of breuk kan vaststellen. 
  7. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom twee of drie weken na verblijf via bankoverschrijving geretourneerd. Gaan schades het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling te doen.
  8. Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen de verhuurder en de huurder. De verhuurder beslist over de waarborg. De vakantiewoning heeft waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.